Konstanty Gebert

Polska

Spotkania
Edycja

Konstanty Gebert (pseud. Dawid Warszawski) psycholog, tłumacz i dziennikarz, od 1989 r. dziennikarz i publicysta „Gazety Wyborczej”. W latach 1992–1993 towarzyszył Tadeuszowi Mazowieckiemu jako Specjalnemu Wysłannikowi ONZ w byłej Jugosławii w misjach do tego kraju. Wyjazdom tym poświęcił książkę „Obrona poczty sarajewskiej”.

W 2004 r. opublikował „10 dni Europy. Archeologia pamięci”. Na książkę składa się dziesięć reportaży, umiejscowionych w dziesięciu różnych miastach europejskich. Każdy z nich opisuje jedną z dziesięciu dekad XX wieku. W latach Konstanty Gebert 2011-2012 był dyrektorem warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

Wydarzenia
Data 18.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania