Kosaara Group

Polska

Teatr, Działania performatywne
Edycja

Kosaara Group powstała w 2008 roku. Zespół w składzie: Artur Kłosiński, Artur Śledzianowski, Julia Szmyt realizuje liczne projekty z pogranicza teatru i happeningu. W swoich założeniach nawiązuje do surrealizmu. Działalność artystyczna grupy opiera się na poszukiwaniach w obszarze socjologii, reklamy i relatywizmu. W 2008 roku podczas Festiwalu Malta Kosaara Group zrealizowała swój pierwszy happening Kosaara – artysta współczesny będący diagnozą ówczesnej kondycji artystów.

Wydarzenia