Kurt Hentschläger

Austria Stany Zjednoczone

Teatr, Sztuki wizualne
Edycja

KURT HENTSCHLÄGER jest artystą multimediów, tworzy audiowizualne performanse i instalacje. W latach 80. konstruował surrealistyczne obiekty-maszyny, później jego prace skupiły się na wykorzystaniu możliwości mediów audiowizualnych – animacji, wideo, filmu i dźwięku. W latach 1992-2003 w ramach Granual-Synthesis wspólnie z Ulfem Langheinrichem tworzył instalacje, performanse i pejzaże dźwiękowe, które wprowadzały widzów w stan przytłaczającej, sensorycznej stymulacji.

Kurt Hentschläger bada ludzką percepcję oraz wpływ nowych technologii na indywidualną i zbiorową świadomość. Jego prace mają charakter immersyjny, odwołują się do granicznego charakteru zmysłowego odbioru rzeczywistości. Artysta mieszka i pracuje w Chicago, swoje prace pokazywał na całym świecie – m.in. na Biennale w Wenecji, w National Art Museum of China w Pekinie, Stedelijk Museum Amsterdam czy ICC w Tokio.

Wydarzenia
Data 25.06.2013
Nurt Idiom
Miejsce AWF
Kategoria Teatr, Sztuki wizualne