Lech Raczak

Polska

Teatr, Muzyka, Sztuki wizualne
Edycja

LECH RACZAK jest reżyserem, autorem scenariuszy teatralnych, teatrologiem. W 1964 r. współzałożył i przez wiele lat współtworzył Teatr Ósmego Dnia – legendę polskiej sceny alternatywnej. W latach 1993-2012 był dyrektorem artystycznym Festiwalu Malta; od 2003 r. jest wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2012 r. ukazała się trzytomowa edycja jego Pism teatralnych. Orbis Tertius to fundacja realizująca program studium teatralnego Lecha Raczaka.

Wydarzenia
Data 25.06.2002
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 01.07.2005
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 06.07.2012
Kategoria Teatr
Data 05.07.2012
Miejsce Stara Rzeźnia
Kategoria Teatr
Data 03.07.2012
Miejsce Stara Rzeźnia
Kategoria Teatr
Data 07.07.2012
Miejsce Stary Rynek
Kategoria Teatr
Data 23.06.2014
Kategoria Teatr