Luk Van den Dries

Belgia

Spotkania
Edycja

Luk Van den Dries studiował germanistykę na Uniwersytecie Brukselskim. Tam też rozpoczął karierę akademicką w 1980 roku. Następnie objął stanowisko asystenta na Wydziale Teatrologii na Uniwersytecie Antwerpskim. Jego praca doktorska nosi tytuł Performance Analysis: Performance history of Heiner Müller in Belgium.

Obecnie jest profesorem teatrologii na Uniwersytecie Antwerpskim i profesorem wizytującym na podyplomowych studiach scenograficznych w Hogeschool Antwerpen. Jest autorem kilku książek i artykułów badających rozwój teatru we Flandrii i Holandii. Wraz z Janem Fabrem założył Aisthesis, ośrodek badawczy zajmujący się przedstawieniami ciała we współczesnym teatrze. Pracuje jako niezależny dramaturg dla Jana Fabra (Tannhäuser, Requiem für eine Metamorphose). Wraz z Louise Chardon założył zespół teatralny AndWhatBesidesDeath.

Wydarzenia