Maciej Różalski

Edycja

Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie wykładowca - profesor mianowany w północno-brazylijskim uniwersytecie federalnym - Universidade Federal de Reconcavo - gdzie prowadzi badania (oraz praktykę) z zakresu tańca współczesnego, teatru i obrzędów afro-brazylijskich. Pracę doktorską napisał w Instytucie Sztuki PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Juszczaka („Współczesna i pierwotna obrzędowość mityczna w projektach teatru alternatywnego”). Współpracownik pisma „Konteksty”.

Przez pięć lat współpracownik Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. W swojej pracy badawczej skupiony na tematyce wielokulturowości, estetyki post-kolonialnej oraz współczesnych, wielokulturowych sztuk scenicznych. W okresie 2012 – 2014 przebywał w brazylijskim Salvadorze na stypendium po-doktorskim przyznanym przez Ministra Nauki. Badania tam przeprowadzone skupione były na temacie afro-brazylijskiego teatru i tańca. Współtwórca „Projektu Yanka Rudzka” (część badawcza) zrealizowanego w 2016 roku w brazylijskim stanie Bahia.

Wydarzenia