Magdalena Koch

Polska

Spotkania
Edycja

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, slawistka, badaczka literatury serbskiej i chorwackiej XX i XXI wieku, specjalizująca się w badaniach nad płcią kulturową, tożsamością, transkulturowością Bałkanów, a także współczesnym serbskim i chorwackim dramatem.

Autorka monografii: Podróże w czasie i przestrzeniProza Isidory Sekulić (2000) oraz ...kiedy dojrzejemy jako kultura...Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon – genre – gender) (2007, wydanie serbskie – 2012). Współautorka książki Milena Pavlović Barilli: EX POST (2009).

Wydarzenia
Data 18.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania