Marta Górnicka

Polska

Teatr
Edycja

MARTA GÓRNICKA jest jedną z najciekawszych artystek młodego pokolenia w polskim teatrze. Od 2009 roku współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, gdzie reżyseruje projekt Chór Kobiet – spektakle mające autorską formę teatru chórowego.

Jak mówi: „Dramat nowożytny zerwał z chórem, przez co pozbawił się pewnego wymiaru tragiczności. Musimy przywrócić chór scenie, znaleźć nowe formy jego teatralnej obecności; musimy przywrócić kobiety chórowi. Chór Kobiet będzie krzyczał, szeptał i śpiewał. Słowa potraktuje jak muzykę. Język przemieni w głos – uruchomi jego subwersywną siłę”. U podłoża projektu leży krytyczna refleksja nad człowiekiem ograniczanym przez kulturowe, społeczne czy religijne normy

Wydarzenia
Data 25.06.2013
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Teatr
Data 26.06.2013
Nurt Idiom
Miejsce Stara Rzeźnia
Kategoria Teatr