Marta Popivoda

Serbia

Film
Edycja

Artystka wideo, ale także pracownica kultury z Belgradu. Jest członkinią kolektywu TkH (Walking Theory) – grupy teoretyków i artystów, którzy zajmują się problematyką paradygmatu performatywnego w sztuce, kulturze i teorii. TkH działa głównie na niezależnych scenach artystycznych w Belgradzie i Paryżu.

W projektach indywidualnych Popivoda bada film jako medium i formę sztuki współczesnej i jako narzędzie produkcji wiedzy. Jej najbardziej znana praca to illegal_cinema (2007- ...), która była prezentowana we Francji, Turcji, Hiszpanii, Chorwacji i Serbii. Jej postawa jest charakterystyczna dla artystów z Europy Wschodniej, którzy preferują wykorzystanie już istniejących materiałów z historii filmu i mediów w (post)produkcji własnych prac. Współtworzy także przedstawienia teatralne i współczesne opery jako artystka wideo. Od czasu do czasu publikuje teksty teoretyczne i recenzje.

Wydarzenia