Mateusz Kowalczyk

Sztuki wizualne
Edycja

Artysta wizualny, performer, aktywista. Student studiów magisterskich Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Główną osią jego praktyki jest tworzenie doświadczeń interaktywnych, do których wykorzystuje: instalację i obiekty w przestrzeni miejskiej, performance i muzykę. Od 2015 roku aktywnie współtworzy Park Rzeźby na Bródnie powstały z inicjatywy Pawła Althamera oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od 2018 roku prowadzi projekt Szaman Polski. Obecnie interesuje się i pracuje m.in. w medium wirtualnej rzeczywistości (VR) poszerzając to medium o swoje skany zrobione smartfonem.

Wydarzenia