Michał Borczuch

Polska

Teatr
Edycja

MICHAŁ BORCZUCH (ur. 1979 r.) ukończył Wydział Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydział Reżyserii w krakowskiej PWST. Jest stypendystą programu The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative dla najzdolniejszych młodych artystów z całego świata. W jego spektaklach centralne miejsce zajmuje niedojrzałość, dzieciństwo, moment kształtowania się tożsamości. Z tej perspektywy artysta opisuje współczesną kulturę. Tym razem podjął się pracy z samymi dziećmi.

Wydarzenia