Michalina Radomska

Polska

Warsztaty
Edycja

Edukatorka z wykształcenia i zamiłowania, z tytułem magistra z edukacji artystycznej i wzornictwa. Od kilkunastu lat związana ze światem sztuki i projektowania. Posiada doświadczenie w twórczej współpracy z organizacjami pozarządowymi i prywatnymi firmami, związanymi z rozwojem artystycznym. Szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi i seniorami. W jej autorskich warsztatach ważne jest porzucanie schematów na rzecz indywidualnych wypowiedzi twórczych. W ramach Festiwalu Malta zajmuje się koordynacją programu Wolno Dzieciom.

Wydarzenia