Moins Douze Degrés

Polska

Teatr
Edycja

Moins Douze Degrés był zespołem teatralnym powstałym w 1997 roku. Zrzeszał uczniów drugiej dwujęzycznej polsko-francuskiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Młodzi aktorzy zainspirowali się twórczością Melaine Favennec, co znalazło odzwierciedlenie w ich pierwszym spektaklu La chambre. Przedstawienie opierało się na prezentacji piosenek w anturażu francuskiej kawiarni wieczorową porą. Spektakl zyskał uznanie publiczności podczas wielu festiwali, był prezentowany m.in. na Festiwalu Licealnych Teatrów Francuskojęzycznych czy Festiwalu Malta w 1997 roku. Zespół zdobył również III nagrodę na Regionalnym Konkursie Piosenki Francuskiej.

Wydarzenia
Data 25.06.1997
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr