Nicholas Ridout

Wielkia Brytania

Spotkania
Edycja

Profesor Teatru i Widowisk na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie. Jest autorem książek Stage Fright, Animals and Other Theatrical Problems [Trema, zwierzęta i inne problemy teatralne] (2006), Passionate Amateurs: Theatre, Communism and Love [Namiętni Amatorzy: Teatr, Komunizm i Miłość] (2013), współ-edytorem (wraz z Joe Kelleherem) Contemporary Theatres in Europe [Współczesne teatry w Europie] (2006) oraz współautorem, wraz z Claudią Castellucci, Romeem Castelluccim, Chiarą Guidi i Joe Kelleherem The Theatre of Societas Raffaello Sanzio [Teatr Societas Raffaello Sanzio] (2007).

Wydarzenia