Pascal Marquilly

Film
Edycja

Jest pisarzem, reżyserem i artystą wizualnym, który realizuje transdyscyplinarne prace łączące wszystkie elementy obrazu. Stanowią one podstawę instalacji kwestionujących współczesną rzeczywistość społeczno-polityczną. Jego metoda poddaje w wątpliwość mechanizmy interpretacji, ideę wspólnoty oraz w szczególności nasz stosunek do przyrody, ekologii i do żywiącej nas ziemi. Jako artysta związany jest z Group A - Cultural Cooperative.

Wydarzenia
Data 27.07.2020
Miejsce Jezioro Malta
Kategoria Film