Paweł Boguszewski

Polska

Spotkania
Edycja

Neurobiolog, adiunkt w Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik Pracowni Biologicznych Podstaw Zachowania w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zajmuje się badaniem mechanizmów zachowania się oraz emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.

Studiował biologię na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora nauk biologicznych z zakresu neurofizjologii uzyskał w Instytucie Nenckiego PAN. W latach 2005–2008 odbył staż podoktorski na Wydziale Psychologii Yale University w New Haven w Stanach Zjednoczonych. Prywatnie jest pasjonatem programowania i żeglarstwa oraz popularyzacji nauki.

Wydarzenia
Data 17.06.2018
Nurt Forum
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania