Paweł Płoski

Polska

Spotkania
Edycja

Paweł Płoski jest kierownikiem działu literackiego Teatru Narodowego w Warszawie, członkiem redakcji miesięcznika Teatr i zespołu czeskiego dwumiesięcznika Svět a divadlo.

Autor raportu o organizacji polskiego życia teatralnego na Kongres Kultury Polskiej (2009). Współredaktor albumu Reżyser. 50 lat twórczości Jerzego Jarockiego (2007). Członek Rady Programowej Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu.

Laureat Stypendium im. Jerzego Koeniga (2008).

Wydarzenia