Piotr Barłóg

Polska

Działania performatywne
Edycja

Poznański architekt wnętrz, który w 2004 roku razem z drugim studentem poznańskiej ASP, Krzysztofem Urbanem, założył zespół artystów specjalnie na potrzeby akcji "Odsłonięcie tablicy pamiątkowej", którą zaprezentowali razem z "Centralą Rybną" na Malcie Off w 2005 roku. Było to wydarzenie uliczne rozgrywające się na Starym Rynku. Miało ono na celu zwrócenie uwagi na nagromadzenie różnego rodzaju tablic w tym obszarze miasta. Opiekę artystyczną nad całością sprawował Lech Raczak.

Artysta w swoich działaniach podejmuje głównie wątki łączności między dawną a współczesną tkanką plastyczną, szuka relacji kontekstów i znaczeń. Interesuje się grafiką w architekturze i architekturą w grafice.

Wydarzenia