Piotr Juskowiak

Spotkania
Edycja

Doktor kulturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, tłumacz.

Jego zainteresowania badawcze obejmują: krytyczne studia miejskie; miejską ekonomię kultury; społeczno-polityczne aspekty sztuki współczesnej; procesy ekonomicznej restrukturyzacji miast postsocjalistycznych; kulturowe aspekty neoliberalizmu. Autor książki „Przestrzenie wspólnoty: Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym” (2015) i współredaktor antologii „Ekologie” (2014; razem z Aleksandrą Jach i Agnieszką Kowalczyk).

Wydarzenia
Data 08.07.2020
Nurt Forum
Miejsce Fundacja Malta
Kategoria Spotkania