płk. Grzegorz Kaliciak

Polska

Spotkania
Edycja

Oficer Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, studiował politologię i reagowanie kryzysowe. Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wielokrotnie służył poza granicami kraju.

W 2004 r. jako dowódca kompanii rozpoznawczej kierował obroną ratusza w Karbali (Irak) podczas II wojny w Zatoce Perskiej – swoje doświadczenia z tej misji opisał w książce Karbala. Raport z obrony City Hall, a afgańskie doświadczenia w Afganistan. Odpowiedzieć ogniem. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego za osobiste męstwo w akcji bojowej. W maju 2019 r. ukazała się jego najnowsza książka Bałkany. Raport z polskich misji.

Wydarzenia
Data 26.06.2019
Nurt Forum
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania