prof. dr hab. Jacek Piskozub

Spotkania
Edycja

Od ponad 30 lat zajmuje się oceanografią fizyczną, pracując w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. W ramach obowiązków służbowych spędził rok na morzy, rok w Niemczech i dwa lata w Kalifornii. Zajmuje się procesami radiacyjnymi w morzu i atmosferze, oraz wzajemnym oddziaływaniem obu tych ośrodków w różnych skalach. Od piętnastu lat zajmuje się procesami wpływającymi na klimat. W szczególności koncentruje się w ostatnich latach na strumienianach gazów istotnych dla klimatu przez powierzchnię morza, oraz procesach wiążących cyrkulacje oceaniczną z pogodą i klimatem kuli ziemskiej. Oprócz publikowania artykułów naukowych zajmuje się popularyzacją wiedzy o klimacie. Jest członkiem rady naukowej portalu Nauka o Klimacie a od niedawna Zastępcą Przewodniczącego Interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN. Recenzował rozdziały Raportów IPCC, brał udział w wybieraniu satelitarnych misji obserwacji Ziemi w Europejskiej Agencji Kosmicznej ale największe wrażenie zrobiła na nim rozmowa z Gretą Thunberg.

Wydarzenia