Przemysław Gąsiorowicz

Polska

Teatr
Edycja

Urodzony w 1978 roku aktor filmowy i teatralny, który kształcił się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Na Malcie w 2006 roku wystąpił ze swoim monodramem "Gombro-typy" na podstawie tekstów Witolda Gombrowicza, za który otrzymał nagrodę na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Autorskich Windowisko.

Od 2007 roku jest na stałe związany z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. W nim właśnie w 2020 roku zagrał w spektaklu „Nad Niemnem. Obrazy z czasów pozytywizmu”, za który twórcy (Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima) byli nominowani do Paszportów Polityki 2020.

Wydarzenia