Radosław Rychcik

Polska

Teatr
Edycja

Radosław Rychcik (ur. 1981) ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Debiutował w Starym Teatrze Formą przetrwalnikową według internetowego dziennika Kasi Kosteckiej, lekarki szukającej zawodowego szczęścia w Anglii (2008). W kolejnych spektaklach inspirowała go myśl Rolanda Barthesa: w Versus.

W gęstwinie miast Bertolta Brechta wykorzystał uwagi francuskiego filozofa na temat stylu walki – wolnoamerykanki (2008), a rok później adaptował Fragmenty dyskursu miłosnego (2009) francuskiego pisarza. Reżysera interesuje też formalny eksperyment: Versus... przypominał ringowy pokaz, w Samotności pól bawełnianych Bernarda-Marii Koltèsa (2009) pojawiły się elementy znane z klubowych imprez i koncertów – na żywo grała formacja Natural Born Chillers. Z kolei w adaptacji Madame Bovary Gustawa Flauberta (2010) odwołał się do operowych inscenizacji Roberta Wilsona czy Petera Greenawaya.

Wydarzenia
Data 04.07.2012
Miejsce Teatr Nowy
Kategoria Teatr
Data 17.06.2014
Miejsce Teatr Nowy
Kategoria Teatr
Data 27.06.2015
Miejsce Teatr Nowy
Kategoria Teatr