Radykalna Frakcja Medialna Mazut

Polska

Teatr, Działania performatywne
Edycja

Zespół RADYKALNA FRAKCJA MEDIALNA „MAZUT” (RFM Mazut) został założony w 1993 r. przez architekta Pawła Hałaburdzina i psychologa Romana Andrzejewskiego. Tworzy w obszarze teatru alternatywnego, anektując pod swoje przedsięwzięcia zarówno przestrzenie zamknięte, postindustrialne, tereny miejskie, jak i klasyczne sceny teatralne.

W swojej pracy opiera się na analizie paranoi i patologii życia codziennego. Obecnie zespół działa w kamienicy przy ul. Gwarnej 11 w Poznaniu, w ramach Republiki Sztuki Tłusta Langusta. Jest ona również miejscem pracy teatrów: Usta Usta Republika, Circus Ferus, Teatr Porywacze Ciał.

Wydarzenia
Data 26.06.1997
Nurt Malta OFF
Miejsce Fabryka Klub
Kategoria Teatr
Data 29.06.2003
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 23.06.2014
Kategoria Teatr