Rafał Matyja

Polska

Spotkania
Edycja

Politolog, publicysta. W latach 1997-2000 redaktor „Kwartalnika Konserwatywnego”, autor koncepcji IV Rzeczpospolitej. W 2000 r. przeniósł się z Warszawy do Nowego Sącza, gdzie współtworzył Wydział Studiów Politycznych WSB-NLU. Doktor habilitowany nauk społecznych, od 2014 r. profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Stały współpracownik miesięcznika „Nowa Konfederacja”, publikuje także w „Tygodniku Powszechnym” i „Rzeczpospolitej”. Ostatnio opublikował książkę „Rywalizacja polityczna w Polsce” (2013).

Wydarzenia
Data 22.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania