Rimini Protokoll

Niemcy

Teatr
Edycja

Rimini Protokoll jest uznawane za jedno z najciekawszych zjawisk teatralnych w Europie. Kolektyw powstał w 2000 roku w Berlinie; tworzy go trzech artystów: Helgard Haug, Stefan Kaegi i Daniel Wetzel. Wspólnie realizują unikalne projekty na granicy teatru, performansu, live-artu i sztuk wizualnych, angażując w nie także osoby niezwiązane zawodowo z teatrem, nazywane „ekspertami“.

Spektakle Rimini Protokoll to osadzone w przestrzeni miejskiej żywe ready-mades, w których udział biorą zwykli ludzie. Argentyńscy portierzy (Torero Portero), bułgarscy kierowcy ciężarówek (Cargo Sofia), brazylijscy policjanci (Chácara Paraíso), niemieccy pracownicy zakładów pogrzebowych i studenci medycyny (Deadline) czy Hindusi pracujący w Call Centres (Call Cutta), opowiadając osobiste historie, stają się aktorami i współtwórcami. Rimini Protokoll jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. niemieckiej nagrody teatralnej Der Faust (2007), nagrody Nowe Rzeczywistości Teatralne – wręczanej w ramach Europejskiej Nagrody Teatralnej twórcom kreującym nowy język teatru (2008) czy Srebrnego Lwa, przyznanego artystom w 2011 roku na 41. Festiwalu Teatralnym, odbywającym się w ramach Biennale w Wenecji.

Wydarzenia
Data 06.07.2012
Nurt Idiom
Miejsce AWF
Kategoria Teatr
Data 15.06.2015
Miejsce
Kategoria Teatr