Roman Kubicki

Polska

Spotkania
Edycja

Roman Kubicki jest profesorem w Instytucie Filozofii UAM oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Wydał m.in.książki: Interpretacja a poznanie. Studium z filozofii sztuki (1991); Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki? (1995), Ani być, ani mieć? Trzy szkice z filozofii poznania (2001), Pierścienie Gygesa (2005). Współautor książki (z Zygmuntem Baumanem i Anną Zeidler-Janiszewską) Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami (2009).

W kwartalniku Artluk prowadzi stałą rubrykę pod tytułem Spojrzenie Meduzy. Od 2003 roku jest członkiem Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz przewodniczącym Rady Programowej Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

Wydarzenia