Rose Fenton

Wielkia Brytania

Spotkania
Edycja

W 1980 r. była jedną z założycielek London International Festival of Theatre (LIFT) i pełniła funkcję jego dyrektora przez 25 lat. Pracuje jako niezależny producent i doradca.

Była zaangażowana m.in. w projekt Festivals in Transition, współtworzyła strategię kreatywną dla Parku Olimpijskiego w Londynie, w latach 2011–2016 była dyrektorem Free Word, międzynarodowego centrum literatury i wolnego słowa. Jest współautorką książki The Turning World. Stories from the London International Festival of Theatre (2005).

Wydarzenia