Scena Plastyczna KUL

Polska

Teatr
Edycja

Niezawodowa scena powstała w 1969 roku przy Teatrze Akademickim KUL, założona przez Leszka Mądzika - ówczesnego studenta Historii Sztuki KUL. Mądzik w późniejszych latach stał się również scenografem, wykładowcą, uczestnikiem i laureatem festiwali teatralnych w kraju i za granicą. Jego teatr charakteryzował się zamiłowaniem do filozofii i oszczędnością w używaniu słów.

Artysta twierdził, że nie można mówić o wieczności i metafizyce słowami, których czas jest skończony, które nie znają tajemnicy przeistoczenia. Operował więc głównie światłem, ciemnością, rytmem i nastrojem. Między rokiem 1991 a 2002 spektakle Sceny Plastycznej pojawiły się na Malcie aż 6 razy.

Wydarzenia
Data 26.06.2002
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 13.06.1991
Nurt
Miejsce Teatr Animacji
Kategoria Teatr
Data 16.07.1992
Nurt
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 19.06.1993
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 30.06.1996
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 02.07.1999
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr