Sławek Krawczyński

Polska

Taniec
Edycja

Sławek Krawczyński współpracuje z Anną Godowską od 1999 roku. W latach 2001 – 2012 prowadzili wspólnie Teatr Bretoncaffe, którego dorobek jest szerzej opisany w dalszej części niniejszego port folio.Najważniejszą częścią wspólnej pracy artystów jest projekt badawczy pod nazwą „Taniec śniącego ciała“, zainicjowany w 2005r. w ramach rezydencji Anny Godowskiej w Centre national de la danse Pantin-Paris. Celem tego długofalowego projektu jest zastosowanie idei psychologii analitycznej Carla Gustava Junga oraz psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindell’a w praktyce tańca i teatru. Programową syntezę poszukiwań Godowskiej i Krawczyńskiego stanowi projekt The_Rite_of_Dreams_Project, zainicjowany w 2013r.

Pierwsza praca w ramach tego projektu, spektakl „Niżyński. Święto snów” powstał w całości w oparciu o rozwijane przez artystów metody. „Niżyński. Święto snów” otrzymał dwie nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas Polskiej Platformy Tańca 2014 w Lublinie: za najlepszy spektakl oraz za najlepsze wykonanie artystyczne. W rankingu Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2013/2014 prestiżowego miesięcznika Teatr, spektakl znalazł się w grupie najlepszych przedstawień teatru tańca w Polsce. W roku 2015 Anna Godowska i Sławek Krawczyński otrzymali nagrodę okolicznościową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 15-lecia wspólnej pracy artystycznej, za osiągnięcia i wkład w rozwój tańca współczesnego w Polsce.

Wydarzenia