Stanisław Mrówczyński

Polska

Spotkania
Edycja

Profesor nauk fizycznych, dyrektor Departamentu Badań Podstawowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych związany z Instytutem Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalista w zakresie fizyki cząstek elementarnych i fizyki teoretycznej.

Zajmuje się głownie stanem niezwykle gęstej i gorącej materii jaki występował we Wszechświecie krótko po Wielkim Wybuchu. Uczestnik eksperymentów NA49 i Shine/NA61 w CERN. Jest autorem kilkuset prac naukowych oraz ponad 130 artykułów popularnonaukowych publikowanych m.in. w tygodniku „Polityka".

Wydarzenia
Data 21.06.2018
Nurt Forum
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania