Stowarzyszenie Teatralne CHOREA

Polska

Teatr
Edycja

Stowarzyszenie postwało w 2004 roku z połączenia Orkiestry Antycznej i Formacji Tańców Labiryntu - dwóch inicjatyw artystycznych działających wcześniej w Gardzienicach. Formacje te podjęły wysiłek "zrekonstruowania" muzyki i tańca antycznej Grecji w oparciu o zapisy utrwalone na papirusach, stellach nagrobnych, kamiennych płytach z Delf i na podstawie wizerunków na relikwiach starożytnych dzieł sztuki. Celem teatru była realizacja zasady chorei antycznej, czyli trójjedni - harmonijnej jedności śpiewu, słowa i gestu.

Wydarzenia
Data 04.07.2005
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr