Strefa WolnoSłowa

Polska

Teatr
Edycja

Strefa WolnoSłowa od sześciu lat tworzy spektakle z udziałem wielokulturowych grup Polaków, migrantów i uchodźców, gdzie dramaturgia oparta jest o prawdziwe historie oraz biografie samych uczestników projektów. Dyskusja inspirowana dziełami sztuki z różnych dziedzin przeplata się z zadaniami czerpiącymi z metod improwizacji teatralnej, kreatywnego pisania, czy podstawowych zadań aktorskich, które umożliwiają bliższe przyjrzenie się omawianym tematom oraz zrozumienie ich poprzez skonfrontowanie ze swoimi doświadczeniami życiowymi.

Powstała z inicjatywy osób zajmujących się teatrem, literaturą, fotografią, organizacją działań animacyjnych, inicjatyw kulturalnych i artystycznych, pisaniem o teatrze, filmie, podróżach. Spektakle Strefy są wynikiem pracy aktorów zawodowych i amatorów, poruszają aktualne problemy w Polsce, Europie i na świecie, promując czynną postawę wobec rzeczywistości społecznej. Od 2015 roku Strefa Wolnosłowa jest rezydentem w Teatrze Powszechnym gdzie prowadzi m.in. Stół Powszechny i tworzy spektakle.

Wydarzenia
Data 15.06.2018
Miejsce Scena Robocza
Kategoria Teatr
Data 24.06.2019
Miejsce Scena Wspólna
Kategoria Teatr