Tadeusz Janiszewski

Polska

Teatr
Edycja

TADEUSZ JANISZEWSKI jest aktorem i reżyserem od 45 lat związanym z Teatrem Ósmego Dnia. Współtworzył scenariusze teatralne i teksty programowe teatru, brał udział we wszystkich jego spektaklach. W latach 1993‒2000 był dyrektorem naczelnym Teatru Ósmego Dnia. W 2011 r. wyreżyserował wraz z Barbarą Theobaldt polsko-niemiecki spektakl Das Eigene und das Fremde, który był prezentowany w teatrze LOT w Brunszwiku oraz we Francji. Wielokrotnie brał udział w filmach fabularnych, dokumentalnych i realizacjach telewizyjnych spektakli teatralnych.

Wydarzenia