Tadeusz Słobodzianek

Polska

Teatr
Edycja

Urodzony w 1955 roku krytyk teatralny, dramatopisarz, dramaturg, reżyser, producent, a od 2012 roku dyrektor naczelny i artystyczny warszawskiego Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka. Najbardziej znanym elementem biografii Słobodzianka jest działalność Towarzystwa Wierszalin, niepaństwowego, profesjonalnego teatru założonego w Supraślu w 1991 roku wraz z reżyserem Piotrem Tomaszukiem i grupą współpracujących z nimi aktorów.

Słobodzianek jest laureatem wielu nagród, m.in. Paszportu "Polityki" z 1993 roku za całokształt twórczości dramaturgicznej i działalność Towarzystwa Wierszalin oraz w 2010 roku Literackiej Nagrody NIKE za dramat "Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach".

Wydarzenia
Data 03.07.1993
Kategoria Teatr