Teatr 21

Polska

Teatr
Edycja

Twórczynią TEATRU 21 jest Justyna Sobczyk, która studiowała pedagogikę specjalną i wiedzę o teatrze. Jak mówi: „Fundamentem Teatru 21 jest traktowanie aktorów jak pełnoprawnych, dorosłych ludzi. Nie ma tam żadnego tak zwanego gestu serca, który promowany jest nieustannie przez różne wielkie fundacje i media.

Pokazuje się w nich osoby niepełnosprawne intelektualnie jako biedne dzieci, które czekają tylko na to, jak ze wzruszenia złapiemy się za serce i powiemy, jak pięknie zaśpiewały nam pioseneczkę. To nie ja! To nie jest mój gest. My robimy poważny teatr. Być może nigdy nie będziemy mainstreamem, nigdy nie zostaniemy zaakceptowani przez «prawdziwy» świat teatralny, ale też nie mam takiej potrzeby. Robimy po prostu swoje”.

Wydarzenia
Data 26.06.2013
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Teatr