Teatr im. Róży Van Der Blaast

Polska

Teatr
Edycja

Zespół działający w Łodzi w latach 1992-2008. Został założony spontanicznie przez trzech miłośników teatru. Grupa wykorzystywała w swoich przedstawieniach poetykę szeroko rozumianego teatru ruchu. Obok niego pojawiał się także taniec, lecz równie ważny był tekst wplatany swobodnie w strukturę spektakli oraz muzyka. Przedstawienia były w pełni autorskie, ponieważ wszystkie ich elementy były dziełem członków grupy. Reżyserem i współzałożycielem grupy był Dariusz Bilski. Zespół wystąpił na Malcie Off w 1998 roku.

Wydarzenia
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr