Teatr Orfa

Polska

Teatr
Edycja

Zgierski teatr powstały w 1972 roku. Jego reżyserem był Marian Glinkowski - dyrektor Łódzkich Spotkań Teatralnych. Teatr skupiał młodzież szkół zgierskich, studentów oraz ludzi pracujących, wieloletnich członków teatru. Oprócz przygotowywania premier teatralnych, happeningów, miniatur i monodramów teatr był też inicjatorem imprez poetyckich i teatralnych o zasięgu ponadlokalnym.

Zespół występował na wielu ważnych festiwalach i zdobywał liczne nagrody, m.in. na Ogólnopolskich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Jednego Aktora w Zgorzelcu czy na Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich.

Wydarzenia
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr