Teatr Porywacze Ciał

Polska

Teatr, Muzyka, Działania performatywne
Edycja

Teatr Porywacze Ciał istnieje od 1992 roku. Został założony przez Katarzynę Pawłowska i Macieja Adamczyka - zawodowych aktorów, którzy w swojej prywatnej scenie pełnią również funkcję dramaturgów i reżyserów. Tworzą spektakle autorskie i bardzo różnorodne –salowe, plenerowe, muzyczne, monodramy oraz projekty na styku teatru i sztuki performance. Zespół od początku działalności prężnie działa na polu teatru niezależnego - gra na festiwalach w kraju i za granicą, prowadzi działalność warsztatową i edukacyjną, a w Poznaniu zaprasza do Studia Osobowości Porywaczy Ciał na zajęcia aktorskie.

W swoich spektaklach testują różne formy i konwencje, wykorzystując stylistykę wodewilu, kabaretu i happeningu, balansują między bezpośredniością psychodramy a dystansem metafory. Posługują się strategią parodii i pastiszu, używają znaków i symboli kultury współczesnej, zestawiają teksty literackie z wulgaryzmami, arcydzieła z kiczem. Tworząc w swoich przedstawieniach nastrój prowokacji myślowej, językowej i formalnej, tropią „mitologie codzienne”, które wytworzyło i wciąż na nowo tworzy współczesne społeczeństwo.

Wydarzenia
Data 24.06.2009
Miejsce
Kategoria
Data 02.07.1993
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr
Data 26.06.1996
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 26.06.1996
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 26.06.1997
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 29.06.2000
Miejsce Jezioro Malta
Kategoria Teatr
Data 27.06.2001
Miejsce
Kategoria Teatr, Muzyka
Data 26.06.2002
Kategoria Teatr
Data 25.06.2003
Miejsce Stara Rzeźnia
Kategoria Teatr
Data 03.07.2006
Kategoria Teatr
Data 26.06.2007
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 26.06.2007
Kategoria Teatr
Data 03.07.2012
Miejsce
Kategoria Teatr
Data 22.06.2014
Kategoria Teatr
Data 09.06.2015
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Teatr
Data 17.06.2015
Kategoria Teatr
Data 16.06.2017
Kategoria Teatr