Teatr Studio Mimu

Polska

Teatr
Edycja

Powstało w 1994 roku z inicjatywy Józefa Markockiego - aktora, reżysera i mima. Skupiało młodych ludzi, którym bliska była sztuka wyrażania siebie przez ruch i mimikę. Językiem wypowiedzi stało się dla wykonawców ciało i gest, więc w centrum ich zainteresowania znajdowała się praca nad plastyką ciała, sprawnością fizyczną i oczywiście techniką pantomimy. Zespół prezentował swoje spektakle w kraju i za granicą. Na Malcie Off wystąpił dwukrotnie - w 1997 i 1999 roku.

Wydarzenia
Data 27.06.1997
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr