Teatr Wirtualny

Polska

Teatr
Edycja

Powstał w 1989 roku i działał przy pilskim Domu Kultury pod kierunkiem Eweliny Wyrzykowskiej - człowieka teatru, socjolożki, logopedki prowadzącej terapię przez sztukę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nazwa teatru wywodzi się od wirtuozerii potencjalnie tkwiącej w każdym człowieku.

W kręgu zainteresowań grupy mieści się zarówno słowo, jak i obraz. Jedną ze sfer działań teatru są spektakle i widowiska plenerowe, w tym te oparte na klasyce literatury. Zespół brał udział w wielu festiwalach, m.in w wojewódzkich przeglądach teatralnych, gdzie zdobywał główne nagrody. Swój spektakl "Miniatura" grupa zaprezentowała na Malcie Off w 1998 roku.

Wydarzenia
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr