Teatr Własny Stanisławiak

Polska

Teatr
Edycja

Powstały z inicjatywy Grzegorza Stanisławiaka w Chorzowie w 1993 roku teatr był prywatną sceną wędrowną nastawioną na bliski kontakt z widzami. Swoje przedstawienia artysta kierował głównie do dzieci, ponieważ one, traktowane poważnie, potrafiły odwdzięczyć się nieskrępowaną wyobraźnią wymykającą się tradycyjnym normom i konwencjom. Teatr prezentował swój spektakl na wielu festiwalach, m.in. na Malcie Off w 1999 roku.

Wydarzenia