Teatro Nucleo

Włochy

Teatr
Edycja

Niezależny teatr założony w Buenos Aires w 1974 roku przez Horacio Czertoka i Corę Herrendorf, wyemigrował do Włoch w 1978 roku. Od tej pory aktorzy Nucelo występowali w teatrach i na ulicach całej Europy, a także na kilku kontynentach. Zespół działa jako "międzynarodowe laboratorium sztuki aktorskiej", podejmuje tematy społeczne, ale zajmuje się również promocją teatru ulicznego jako sztuki autonomicznej oraz pedagogiką teatralną dla dzieci i młodzieży. Grupa występowała na Malcie na czterech edycjach, między 1991 a 2002 rokiem.

Wydarzenia
Data 15.06.1991
Nurt
Miejsce Jezioro Malta
Kategoria Teatr
Data 02.07.1994
Miejsce Jezioro Malta
Kategoria Teatr
Data 25.06.1997
Miejsce Jezioro Malta
Kategoria Teatr
Data 26.06.2002
Miejsce Jezioro Malta
Kategoria Teatr