The Living Theatre

Stany Zjednoczone

Teatr
Edycja

Najstarszy amerykański teatr awangardowy, który swoim wyjątkowym dorobkiem znacząco wpłynął na awangardowy, offowy ruch teatralny (zwłaszcza lat 60) i teatr w ogóle. Został założony w Nowym Jorku w 1947 roku przez Judith Malinę (aktorkę, uczennicę Erwina Piscatora) oraz Juliana Becka (malarza abstrakcyjnego, poetę i performera).

Twórcy zespołu inspirowali się zbiorem słynnych esejów Antonina Artauda ("Teatr i jego sobowtór"), w których autor przedstawiał koncepcję metafizycznego teatru okrucieństwa. Grupa wystawiła ponad setkę przedstawień tłumaczonych na kilka języków i wystawianych w kilkudziesięciu krajach na pięciu kontynentach. Do kontynuatorów działań zespołu należy The Open Theatre i lalkowy Bread and Puppet Theatre.

Wydarzenia
Data 27.06.1996
Kategoria Teatr
Data 28.06.2007
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr