Theaterkompex

Polska Szwajcaria

Teatr
Edycja

Zespół tworzył duet składający się z Michała Stefaniaka (szwajcarski aktor, któremu nieobca była pantomima, klownada i teatr kabuki, założyciel Teatru Prymitywnego w 1983 roku) oraz Barbary Kowalik (aktorka, absolwentka Policealnego Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Jaracza w Olsztynie). Spotkali się oni w roku 1999, a rok później założyli Theaterkomplex, którego celem była promocja utworów literackich niewykorzystanych dotąd przez teatr oraz adaptacje klasyki. Teatr wystąpił na Malcie Off w 2001 roku.

Wydarzenia
Data 28.06.2001
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr