Tomasz Gęstwicki

Polska

Sztuki wizualne, Spotkania
Edycja

Tomasz Gęstwicki jest absolwentem kulturoznawstwa (UaM) i zarządzania w mediach (alK); na co dzień pracuje jako motion designer i producent fi lmowy. jest współzałożycielem poznańskiego studia filmowego Filmpoint oraz współpracownikiem Fundacji Movlab. od wielu lat występuje jako Vj z grupą KakofoniKt, z którą reprezentował Poznań m.in. podczas Heineken open’er Festival.

Wydarzenia
Data 24.06.2013
Miejsce Stara Rzeźnia
Kategoria Sztuki wizualne