Trio Taklamakan

Polska

Muzyka
Edycja

Polskie trio muzyczne, które tworzyli: Jan Romanowski (skrzypce), Andrzej Trzeciak (wiolonczela) i Michał Karasiewicz (fortepian), wcześniej Natalia Karus (fortepian). Wszyscy byli absolwentami Akademii Muzycznej w Poznaniu i każde z nich miało na swoim koncie wiele istotnych osiągnięć.

Razem zagrali po raz pierwszy w 1998 roku. Swoją muzykę określali jako "folkowy nurt muzyki klasycznej", odwołując się do żywiołowych czardaszy, rytmicznych bałkańskich tańców i pełnych melancholii melodii żydowskich klezmerów. Szczególnie bliskie było im też argentyńskie tango.

Wydarzenia