W.J.T. Mitchell

Stany Zjednoczone

Spotkania
Edycja

Profesor historii sztuki na Uniwersytecie w Chicago, teoretyk mediów i kultury wizualnej. Jest autorem słynnej tezy o nadejściu „zwrotu obrazowego”. Jego książki przeszły do klasyki humanistyki światowej, m.in. Iconology (1986), Picture Theory (1994), What Do Pictures Want? (2005). Aktualnie pracuje nad Medium Theory, Cloning Terror: The War of Images, September 11 to Abu Ghraib.

Wydarzenia
Data 09.07.2011
Nurt Forum
Kategoria Spotkania