Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. I. Krenza

Muzyka
Edycja

Nazwę i ideę Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej wymyślił Igor Krenz kilka lat temu, nie wiadomo dokładnie, gdzie i jak. Od tego czasu temat WOR nieustannie powracał w warszawskim środowisku skupionym wokół wytwórni Lado ABC. Niezobowiązującym celem Orkiestry Rozrywkowej było zgromadzenie na scenie grona muzyków współpracujących ze sobą w różnych projektach, składach i konfiguracjach, a podstawowym założeniem – realizacja wielu edycji WOR-u pod przewodnictwem kolejnych artystów.

Jak mówi Marcin Masecki, kompozytor i pianista prowadzący pierwszą edycję WOR-u: „miała to być pewnego rodzaju platforma pozwalająca na realizację większych projektów muzycznych, o których każdy z nas skrycie śnił”. Malta Festival Poznań jako pierwsza wystosowała zaproszenie, dzięki któremu idea WOR-u z marzenia mogła przerodzić się w rzeczywistość. Premierowa odsłona Orkiestry nastąpi podczas inauguracji 21. edycji Malta Festival Poznań.

Wydarzenia