Wojciech Marchwicki

Polska

Spotkania
Edycja

Adwokat w Polsce oraz w stanie Nowy Jork, kieruje praktyką rozwiązywania sporów w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells. Ukończył prawo i historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Harvard Law School. Doktorat z prawa konstytucyjnego obronił w Polskiej Akademii Nauk. Był asystentem wiceprezes Sądu Najwyższego Izraela w Jerozolimie.

Jest autorem i współautorem publikacji dotyczących prawa konstytucyjnego i procesowego. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych w sprawach gospodarczych przed sądami w Polsce i za granicą, dotyczących m.in. odpowiedzialności odszkodowawczej i kontraktowej, sporów korporacyjnych i ochrony dóbr osobistych. Prowadzi zajęcia dla aplikantów i egzaminuje z zakresu prawa gospodarczego, postępowania cywilnego oraz zasad wykonywania zawodu i etyki adwokackiej. Jest sędzią dyscyplinarnym Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach programu spraw precedensowych. Reprezentował Fundację Malta w sporze z Ministrem Kultury o wypłatę należnej dotacji.

Wydarzenia